Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego atienda.pl

 

1. Informacje ogólne

 1. Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego atienda.pl. Przy czym, pojęcie Kupującego oznacza w zależności od kontekstu Kupującego lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
 2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
 3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 4. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 5. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Dane osobowe

 1. Kupujący w celu korzystania ze Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie powszechnie obowiązującym.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług przez Sprzedawcę oraz realizacji zamówień na towary sprzedawane w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Obowiązek przetwarzania danych w celu realizacji usług i zamówień wynika z zawartej umowy. Podstawa przetwarzaniach danych w celach marketingowych jest usprawiedliwiony cel Sprzedawcy.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Dane osobowe są przechowywane:
  1. Przez okres posiadania Konta w Sklepie – w zakresie danych osobowych związanych z usługą prowadzenia konta
  2. Przez okres przedawnienia – w pozostałym zakresie
 8. Dane osobowe są zbierane w sposób zautomatyzowany.
 9. Kupujący posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z jego indywidualną sytuacją Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny Kupujący jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy.

3. Powierzenie przetwarzania danych.

 1. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy.
 2. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
Nazwa partnera Cel przetwarzania Polityka prywatności
Google Inc Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika, Social Media. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Social Media. Dopasowanie reklam. Zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika. https://www.facebook.com/privacy/explanation
DPD Polska sp z o.o. Usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie. https://www.dpd.com.pl/Inne/Polityka-prywatnosci
DHL Express (Poland) sp. z o.o. Usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie. https://www.dhlparcel.pl/en/about-dhl-parcel/privacy-policy.html
Inpost sp. z o.o. Usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Kupującemu towary zakupione w Sklepie. https://inpost.pl/polityka-prywatnosci
WP Engine Hosting platformy sklepowej https://wpengine.com/legal/privacy/
PayPro S.A. Obsługa płatności https://www.paypro.pl/krajowa_instytucja_platnicza

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych i ofertach. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
 3. Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 4. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Kupujący nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.
 6. Sprzedawca może rejestrować adres IP Kupującego, pod którym będzie on korzystać ze Sklepu.
 7. W celu edycji, usunięcia lub pozyskania informacji dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@atienda.pl

5. Pliki cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.
 8. Pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 9. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 11. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/