Regulamin

Regulamin sklepu internetowego atienda.pl

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

 • COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;
 • KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę;
 • KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w Sklepie zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych;
 • KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy;
 • REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę;
 • SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej atienda.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość;
 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Sezam Advisor Tomasz Pietrzyk z siedzibą w Łodzi przy al. Politechniki 4, 93-590,  posługującą się NIP –9820040569, REGON – 472950517; adres e-mail: kontakt@atienda.pl; tel.: 575 801 263
 • USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy;
 • USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę;
 • UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu;
 • ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia.

 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia Konta.
 2. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 3. Sklep nie realizuje wysyłek poza granicami kraju.
 4. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym atienda.pl mają gwarancję jakości oraz ważny termin przydatności, który wynosi standardowo od 6 do 36 miesięcy, w zależności od produktu. Wszystkie towary, których termin przydatności upłynął są wycofywane z oferty sklepu.
 5. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 6. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte w Polityce Prywatności.

3. Założenie konta

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zaloguj się/rejestracja”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres zamieszkania:
   • Ulica i numer domu
   • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Telefon kontaktowy
  • Hasło
 3. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia konieczne będzie podanie również następujących danych:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres zamieszkania:
   • Ulica i numer domu
   • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Telefon kontaktowy
  • Hasło
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta (zaznaczenie check-boxa „stworzyć konto?”, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty zawarcia umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
 6. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu.
 7. W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.
 8. Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.
 9. Sprzedawca zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania do Konta, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 10. Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem na adres kontakt@atienda.pl.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaznaczenie check-boxa przy oświadczeniu o akceptacji Regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Dodaj do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik przechodzi do koszyka klikając w zakładkę „Pokaż koszyk”, po czym zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Przejdź do kasy”, przechodząc w ten sposób do podstrony umożliwiającej mu rejestrację bądź przejście do formularza zamówienia. Po uzupełnieniu formularza zamówienia, Użytkownik klika na pole z napisem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”, po czym Sprzedawca wysyła niezwłocznie do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą link aktywacyjny oraz informację o tym, iż kliknięcie w link aktywacyjny wiąże się z zawarciem umowy sprzedaży oraz obowiązkiem zapłaty.
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych obowiązkowych:
  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. miasta,
  4. kodu pocztowego,
  5. ulicy (numeru budynki i nazwy ulicy),
  6. adresu e-mail,
 5. Jednocześnie możliwe jest podanie dodatkowych danych opcjonalnych:
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • nr mieszkania, budynku, piętra itp.
  • Nazwy firmy
  • Uwag do zamówienia
  • Koniecznych do na inny adres po zaznaczeniu check-boxa „wysłać na inny adres” i podaniu danych:
   • Imienia
   • Nazwiska
   • Nazwy firmy (opcjonalnie)
   • Ulicy (numer budynku i nazwa ulicy)
   • Nr mieszkania, budynku, piętra itp. (opcjonalnie)
   • Kodu pocztowego
   • Numeru telefonu (opcjonalnie)
   • Miasta
   • Uwag do zamówienia (opcjonalnie)
 6. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, proszącymi o załączenie faktury VAT konieczne jest podanie pełnej nazwy i NIP firmy.
 7. Jeżeli Kupujący posiada kupon promocyjny, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny o którym stanowi ust. 3 niniejszego paragrafu.
 9. Na prośbę Klienta obsługa Sklepu może zmodyfikować złożone zamówienie przez dodanie lub usunięcie wybranej pozycji, o ile nie nastąpiła jeszcze płatność za zamówienie (dotyczy to sytuacji, gdy w zamówieniu wybrana została płatność przelewem lub szybkim przelewem) albo do chwili spakowania paczki, jeśli w zamówieniu wybrana została płatność przy odbiorze. Na późniejszym etapie realizacji zamówienia nie będzie możliwe dokonanie zmiany w zamówieniu. W celu zmodyfikowania zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie (nr tel.: 575 801 264).
 10. Zamówienia złożone w sklepie internetowym atienda.pl są automatycznie przyjmowane ze statusem ,,Oczekujące”, które następnie w ciągu 24 godzin są przez pracownika przyjmowane do realizacji wraz ze statusem ,,W realizacji”. W większości przypadków zamówienie takie jest realizowane (tzn. spakowane i wysłane) w ciągu kilku dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach Sklep zastrzega sobie termin realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.
 11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 2. płatność za pobraniem,
 3. płatność przelewem,
 4. płatność za pośrednictwem systemu płatności przelewy24
 5. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank mBank S.A. pod numerem 02 1140 2004 0000 3302 8000 6491.
 6. Sprzedający oczekuje na płatność za zamówienie 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku płatności zamówienie jest anulowane. O oczekiwaniu na płatność oraz o anulowaniu zamówienia Sprzedający powiadomi Kupującego za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy jego składaniu.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność za pośrednictwem systemu płatności przelewy 24” Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
 8. Szczegółowe informacje odnośnie terminów realizacji zamówień znajdują się w zakładce ,,Wysyłka i koszty”.
 9. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 10. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 3. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłany link do strony, na której będzie możliwe sprawdzanie na bieżąco, gdzie znajduje się jego przesyłka.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Sprzedawca.
 6. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi

 7. Zwroty i reklamacje

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie (w szczególności zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu) lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt, co uznane będzie za jednoznaczne odstąpienie od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: Sklep internetowy atienda.pl, al. Politechniki 4, 93-590 Łódź. E-mail: sklep@atienda.pl, tel.: 575 801 264.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sklep internetowy atienda.pl, al. Politechniki 4, 93-590 Łódź.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem: 575 801 264, drogą mailową na adres:sklep@atienda.pl lub w formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Sprzedawca uprasza Konsumenta, o ile będzie to możliwe, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia nowych usług, związanych ze Sklepem,
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 3. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

9. Postanowienia niedotyczące Konsumentów

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

 10. Postanowienia końcowe

 1. W trakcie korzystania ze Sklepu oraz w korespondencji ze Sprzedawcą podawanie treści o charakterze bezprawnym jest niedopuszczalne.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.atienda.pl.